De Doniastins te Akmarijp

Ligging De Doniastins stond ten noorden van de kerk te Akmarijp, gemeente De Friese Meren.
Ontstaan Deze stins ontstond in ....
Geschiedenis Ik ben op zoek naar informatie over deze stins.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!