Doniastins te Giekerk

Ligging Deze stins stond bij Giekerk, gemeente Tytsjerksteradiel.
Ontstaan Een eerste eigenaar komen we in 1439 tegen.
Andere benaming Doyngha gude (1439)
Geschiedenis In 1439 komen we Liowa Siwoma tegen, die samen met andere familieleden aanspraken maakte op dit Donia goed en het Idszengha goed te Veenwouden. Tussen de abdij Klaarkamp en Liowa bestond een conflict over deze twee goederen. Men kwam tot de overeenkomst de het klooster de goederen in Veenwouden kreeg en Liowa het 'Doyngha gude'.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!