Doniastins te Lutkewierum

Ligging Deze stins stond bij Lutkewierum, gemeente Súdwest-Fryslân.
Ontstaan Deze stins ontstond voor 1491
Andere benamingen Esamahuis alias Taeckehuis (1543), Klein-Mollema State
Geschiedenis Deze stins behoorde mogelijk tot de familie Donia. Door het huwelijk van een dochter van Agge Donia met Sirck Mollema in 1491, komt de stins in bezit van deze familie. Sirck wordt beschouwd als de stamvader van de familie Mollema.
Het huis komen we ook tegen onder de naam Klein-Mollema, ter onderscheid van Groot-Mollema.
Bij de twee Mollema Staten behoorde ook vis- en zwaanrechten.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!