Doumastins te Langweer

Ligging De Stins stond in Langweer, gemeente Skarsterlān.

Tekening van de Stins door J. Stellingwerf uit 1722

Ontstaan De Stins is in de Middeleeuwen onstaan.
Geschiedenis De Stins werd in 1793 vervangen of verbouwd tot een State.
Begin 1845 vindt er een "Belangrijke Verkooping op Afbraak" plaats van "Douma State te Langweer". De omschrijving luidt: "Eene uitmuntende in 1793 gebouwde Heeren Huizinge, te Langweer, Douma State genaamd, bestaande in twaalf zoo groote als kleine Beneden en Bovenkamers, waarvan in eenige marmeren Schoorsteenmantels, twee keukens, een Waschkelder en eene groote Kelder, beste Zolders met beschoten Dak, Regenwatersbak, enz., - zeer geschikt aan het Water gelegen om vervoerd te worden." Deze verkoping vindt plaats na het overlijden van de eigenaar Sjoerd Berends Bekema, die op 7 januari 1845 overleden was.
De vermelding komen we tot 3 maal tegen in de leeuwarder Courant, waarbij bij de laatste vermelding inmiddels 2730 gulden op het geheel geboden is.
Deze State wordt dan nog in hetzelfde jaar afgebroken, om te worden herbouwd in Spannenburg.
Bewoners - 1845 Sjoerd Berends Bekema
Huidige doeleinden Van de Stins/State is niets meer terug te vinden in Langweer.
Opengesteld n.v.t.
Foto's Tekening van de State door E.J. Eelkema uit 1810
Bronnen Tekst: Langs stinsen, states en andere voorname huizen in Friesland, 1979
LeeuwarderCourant, enkele bladen uit februari 1845
Afb. 1 en 2: Langs stinsen, states en andere voorname huizen in Friesland, 1979