Doyemastins te Marsum

Ligging De Doyema stins stond in Marsum, gemeente Menaldumadeel.
Ontstaan Deze stins komen in 1439 in de archieven tegen.
Geschiedenis In 1439 wordt door Wpka Doyema, die in Marsum woont, zijn testament opgesteld. Wpka was getrouwd met een Focke, maar ze hadden waarschijnlijk heen kinderen gekregen. In zijn testament wijst hij de kinderen van Swob (Juwsma), de vrouw van Tiaerd Aylva, aan tot erfgenamen.
De verwantschap tussen Wpka en Swob is onbekend, maar ze zullen wel familie geweest zijn. Zijn vrouw Focke mag tot haar dood op de stens blijven wonen.

Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!