Doyuma state te Franeker

Ligging Deze State stond bij Franeker.
Ontstaan Het is niet bekend wanneer deze State of stins werd gebouwd.
Geschiedenis Het is mij niet duidelijk wanneer deze Doyuma state als State/stins kan worden aangegeven en wanneer het een sat (boerderij) was. In elk geval stond hier het stamhuis van de familie Van Doyum. Deze familie werd pas in de 16e eeuw in de Friese adel opgenomen.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!