Dyxtera State te Lioessens

Ligging Dyxtera State stond ten noorden van Lioessens, gemeente Dongeradeel, aan de oude zeedijk.

De boerderij op het stateterrein in april 2010

Ontstaan Het ontstaan van de stins/state in onbekend.
Geschiedenis Eveneens aan de oude zeedijk, daar waar deze op de kaart van Eekhoff een kleine uitstulping maakt en waar de grens tussen de dorpsgebieden van Lioessens en Anjum loopt, lag de state Dijkstera.
In 1418 wordt Lyowa Dicstera genoemd als Grietman van Dongeradeel. In 1422 wordt onder de Vetkoperse edelen die de zoen van de Westlauwerse Friezen met Occo ten Broecke en de Oostfriezen bekrachtigen, ook Lywe Dijcksaeter genoemd. Er moet dus een stins gestaan hebben. In 1511 gebruikt Abe Dickstra, die direct na de pastoor genoemd wordt, 77 pondemaat eigen land. In 1543 komt Zuyerdt Dextre voor en krijgen de pastorie en de vicarie uit Dextra-steede ieder achttien stuivers. Vermoedelijk is de eigenerfde state nadien een pachtboerderij geworden.
Thans staat er een boerderij van het kop-hals-romptype uit 1890, aan de voorzijde gemoderniseerd.
Bewoners 1418 Lyowa Dicstera/Lywe Dijcksaeter
1511 Abe Dickstra
1543 komt Zuyerdt Dextre
Huidige doeleinden Op het terrein staat een boerderij, de stinswier is afgegraven.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
Herma M. van den Berg, De monumenten van geschiedenis en kunst, Noordelijk Oostergo, De Dongeradelen
De website hisgis
Foto 1: Jan Leemburg