Ebema State bij Ee

Ligging Deze State stond bij Ee, gemeente Dongeradeel.
Ontstaan Een sate Ebema komt voor in 1511.
Andere benaming Abema
Geschiedenis De huidige boerderij Ebema heeft en voorhuis met mogelijk een middeleeuwse kelder. Deze kelder is voorzien van twee kruisgewelven.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!