Eeckemastins te Baaium

Ligging Deze Stins stond in Baaium, gemeente Littenseradiel.
Andere benaming Ekingastins
Ontstaan De Stins werd in de 12e eeuw gebouwd.
Geschiedenis Tot 1685 stond bij Baaium "Eeckemastins", die van 1602 tot 1610 werd bewoond door grietman Ulbo van Aylva van de grietenij Baarderadeel.
Bewoners 1602 - 1610 Ulbo van Aylva
Huidige doeleinden Van de Stins is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: internet