Ekama State te Hommerts

Ligging Deze State stond bij Hommerts, gemeente Súdwest-Fryslân.
Ontstaan Deze stins of State werd mogelijk in de 15e eeuw gebouwd.
Geschiedenis De ligging van deze stins/State is onbekend. In 1426 komen we Eeta in der Humerze tegen, die grietman in Wymbritseradeel is. In dat jaar beslist hij, samen met andere grietmannen en stadsbesturen, dat de buurten Oldehove en Hoek voortaan onder het stadsrecht van Leeuwarden gaan vallen.
In 1511 komen we twee eigenerfden met de namen Eta Sibes en Etha Sirixz: de eerste is dan inmiddels overleden en de ander moet van middelbare leeftijd zijn geweest. Ze maken beide aanspraken op Ekama State en het is goed mogelijk dat ze daarom neven waren en de eerder genoemde Eeta in der Humerze hun grootvader. Eeta zou dan twee zoons gehad moeten hebben met de namen Sibe en een Sirik.

Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!