Elinga State te Ferwert

Ligging Deze State stond in Ferwert, gemeente Noardeast-Frysl‚n.
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa noemt deze Sate bij de beschrijving van het dorp Ferwerd:
Vroeger had men hier de staten:†Cammingha,†Juwsma†of†Jouwsma,†Tjallingahuis,† Feitsma,†Sminia,†Meikam,†Gerbranda,†Elinga,†Denia†enz.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851