Elinga State te Ferwerd

Ligging Deze State stond in Ferwerd, gemeente Ferwerderadeel.
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa noemt deze Sate bij de beschrijving van het dorp Ferwerd:
Vroeger had men hier de staten: Cammingha, Juwsma of Jouwsma, Tjallingahuis,  Feitsma, Sminia, Meikam, Gerbranda, Elinga, Denia enz.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851