Eminga State te Hijum

Ligging De Eminga State stond bij Hijum, gemeente Leeuwarderadeel (Noord).
Ontstaan Het is mij onbekend wanneer deze state gebouwd is.
Geschiedenis De state is voor 1786 afgebroken, want de "Tegenwoordige Staat van Friesland" meldt: "Ook liggen hier de overblyfzels van het sterke Slot van Eminga, niet ver van Aebinga State. Weleer werden deeze Staten door twee haatdraagende zusters bewoond, welke een geweldigen kryg in deezen hoek veroorzaakten".
Mogelijk is dit de oorzaak geweest van het verdwijnen van Eminga State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Van de State is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's Er zijn geen foto's of afbeeldingen bewaard gebleven.
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
"Tegenwoordige Staat van Friesland", boek 2, 1786
Website Historisch Centrum Leeuwarden: Dorpen in Leeuwarderadeel