Eminga Stins te Finkum

Ligging De Eminga Stins stond ten noorden van Finkum, gemeente Leeuwarderadeel (Noord).
Ontstaan Het is mij onbekend wanneer deze stins gebouwd is.
Geschiedenis Tussen Finkum en Hijum woonde de landheer “Sijds Emingen”. Dat is zo’n beetje alles wat dr. Abma in zijn boek vermeldt.

De stins is voor 1786 afgebroken, want de “Tegenwoordige Staat van Friesland” meldt (overigens foutief onder Hijum): “Ook liggen hier de overblyfzels van het sterke Slot van Eminga, niet ver van Aebinga State. Weleer werden deeze Staten door twee haatdraagende zusters bewoond, welke een geweldigen kryg in deezen hoek veroorzaakten."
Mogelijk is deze strijd mede oorzaak geweest van het verdwijnen van Eminga State in combinatie met het feit dat de meeste landerijen onder Hijum en Finkum eigendom waren van het klooster Mariëngaard onder Hallum. Net als de Aebinga’s hebben ook de Eminga’s al vrij vroeg deze streek verruild voor oorden die meer perspectief boden op het gebied van (groot)grondbezit.
Bewoners Er zijn mij geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Van de stins is niets terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's Er zijn geen tekeningen of foto’s bekend.
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
“Tegenwoordige Staat van Friesland”, boek 2, 1786
Website Historisch Centrum Leeuwarden: Dorpen in Leeuwarderadeel
”Ljouwerteradiel” door G. Abma, 1984