Eminghastins te Parrega

Ligging De Eminghastins stond te Parrega, gemeente Súdwest-Fryslân.
Andere benaming Ademastins
Ontstaan Deze stins komen we in 1617 tegen.
Geschiedenis In 1617 koopt Gabinus Petri, secretaris van Wonseradeel van Pyer Syoerdts en Sibbel Tyernedr de "saate, staate en landen Adema genaempt, groot 20 pm, met de terp, het hiem, het hornleger en het groodthuys, genoemd Emingha stins". Naar zijn nieuwe eigendom gaat hij zich Eminga noemen.
Bij de boerderij, de "sate", hoorden twee rechten: het recht van zwanenjacht en het visrecht in de Indijk.

Op de kaart bij Winsemius uit 1622 wordt Aeminga als adelshuis aangegeven.
Via het stemcohier van 1640 is vast te stellen, dat de boerderij op Aemburen lag en dat de naam van de stins mogelijk te verklaren is als "stins op Aem(inga)buren".
Uit de 18e eeuw zijn ons genealogische handschriften bewaard gebleven, waarin gesuggereerd wordt dat de familie Eminga van Parrega een zijtak van de familie Eminga uit Leeuwarderadeel zou zijn. Volgens de Heer P. Noomen lijkt dit echter voort te komen uit een systeemdwang om vele gelijknamige families tot één groot geslacht samen te voegen.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!