Epema State te Hemelum

Ligging Deze State stond in Hemelum, gemeente Súdwest-Fryslân.
Andere benaming Epama, Ebema
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
EPEMA, Epama of Ebema-state, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Westergoo, grietenij Hemelumer-Oldephaert-en-Noordwolde, arrondissement Sneek, kanton Hindeloopen, ten noorden van Hemelum, waartoe zij behoorde.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851