Epingahuys te Menaldum

Ligging Het Epingahuys stond te Menaldum, gemeente Waadhoeke.
Ontstaan Deze stins of state bestaat waarschijnlijk al in de 13e eeuw.
Geschiedenis In de Lidlumer Kroniek van Sibrandus Leo wordt verhaald van een familie Van Epingahuys, die volgens overlevering de stichters van Klooster Anjum (13e eeuw) en kloosterlingen in Lidlum, zou zijn geweest. Pas recent is ontdekt, dat Sibrandus Leo, de eigenaars van dit huis bedoelde.
In 1529 had Epingahuys zwaanrecht en in die zelfde 16 eeuw wordt Epinga-state nog vermeld als een belangrijke eigenerfde state. Het huis lag op de terp Epingaterp.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!