Eyssema State te Zwaagwesteinde

Ligging Deze State stond in Zwaagwesteinde, gemeente Dantumadiel.
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis De State wordt door Van der Aa alleen genoemd bij de beschrijving van Dantumadeel:
Vroeger had men in Dantumadeel vele adellijke staten, die thans bijna allen verdwenen zijn; als daar waren: [...] Eyssema te Zwaagwesteinde; van welken alleen nog Canter-state, Rinsma-state en Schierstins aanwezig zijn.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851