De Feddamastins te Allingawier

Ligging De Feddamastins stond mogelijk bij Jakle-zet te Allingawier, gemeente Súdwest-Fryslân.
Ontstaan Deze stins wordt voor het eerst in 1450 genoemd.
Geschiedenis Ik ben op zoek naar informatie over deze stins.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!