Feddinga State te Midlum

Ligging Deze state stond te Midlum, gemeente Harlingen (v/h Franekeradeel).

Ontstaan Omtrent het ontstaan is niets bekend en ook de plaats waar het heeft gestaan is nog niet gelokaliseerd.
Geschiedenis Over Feddinga State is ons vooralsnog slechts bekend dat het een rechtvoerende state betreft onder Midlum, waartoe de collatie behoorde van een prebende in Midlum.

Bewoners Er mij geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets van de state terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: www.hisgis.nl, tab "kaartlagen", keuze "stinzen fryslan" (auteur P.N. Noomen)