Fleringa State te Menaldum

Ligging Deze state stond ten zuidwesten van het dorp Menaldum, gemeente Menaldumadeel aan de Ljochtmisdyk 45.

Foto van de boerderij op 26 maart 2008

Andere benaming Galema State
Ontstaan Het is onbekend wanneer de State werd gebouwd.
Geschiedenis Fleringa State, ook wel Galema genoemd, wordt nu (2007) bewoond door de fam. J. van der Wal.
De naam Flaringa of Fleringa wordt vermeld in 1501. In 1618 wordt Gale van Galema vermeld en in 1640 is het eigendom van Joris Camp en in gebruik bij Jan Yges Tiesma. In 1700 is het in bezit van jonker Hector van Glinstra, “oud Grietman over Tzietzerksteradeel” en is dan 80 pondemaat groot.

De boerderij ligt op een oorspronkelijk zeer uitgestrekte terp waarvan in het begin van de 20e eeuw het grootste gedeelte is afgegraven. Dat is in het landschap nog duidelijk te zien.
Bewoners 1618 Gale van Galema
1640 Joris Camp, gebruiker Jan Yges Tiesma
1700 Hector van Glinstra, gebruiker Simke Hebbes Tjesma
2007 J. van der Wal
Huidige doeleinden Op de plek van de State bevindt zich nu een boerderij.
Opengesteld De boerderij is niet toegankelijk.
Foto's Nog een foto van de boerderij op 26 maart 2008 Kaartje met de States rond Menaldum
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
Website van Menaldum
“Skiednis fan Menameradiel” red. O. Santema en dr. Y.N. Ypma, 1972
“Prekadastrale atlas van Fryslan” door J.A. Mol en P.A. Noomen
Foto 1 en 2: J. Leemburg
Afb. 1: Archief J. Leemburg