Fockema State

Ligging De Fockema State heeft te Jorwerd, v/h gemeente Baarderadeel, nu Littenseradiel, gestaan.
Ontstaan
Geschiedenis Waar Fockema State heeft gestaan is niet duidelijk. Deze state komt niet voor op de kaarten van Christianus Schotanus uit 1664, niet op die van François Halma uit 1718 en ook op die van Wopke Eekhoff uit 1844 schittert deze state door afwezigheid.

Toch wordt vermeld dat in 1500 Liwa à Fondens, die gehuwd was met Catharina van Aylva, eigenaar was. Hij sneuvelde in 1500 in de strijd om Franeker. Dit paar woonde op Fockema State.
In 1533 was Hotze Fons, of zoals toen geschreven werd Hotthio à Fondens, pastoor te Jorwerd. Hij erfde Fockema State in dat jaar, maar wat er gebeurde met de state na zijn dood op 26 november 1556?
Bewoners 1500 Liwa à Fondens (Lieuwe Fons)
1533 Hotthio à Fondens (Lieuwe Fons)
Huidige doeleinden Het is niet bekend waar deze state gestaan heeft.
Opengesteld
Foto's
Bronnen Tekst: J. Leemburg
"Baerderadiel, in geakunde" van het Geakundich Wurkferbân fan de Fryske Akademy
"Beschryvinge van de Heerlyckheydt van Frieslandt" door Chr. Schotanus (1664)
Aantekeningen J. Leemburg