Foeckemastins te Tjalhuizum

Ligging De Foeckemastins stond te Tjalhuizum, gemeente Súdwest-Fryslân.
Andere benamingen Foeckema ghuedt, Foeckama goedt (1543), Foeckema saete (1562)
Ontstaan Het Foeckemagoed wordt voor het eerst in 1511 genoemd.
Geschiedenis Op de kaart van Schotanus en Halma uit 1718 wordt ten westen van het erf van de Boerderij Foeckema een stinswier aangegeven. Er zijn helaas geen afbeeldingen van deze stinswier bekend.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!