Folkema State te Berlikum

Ligging Deze State stond in Berlikum, gemeente Menaldumadiel.
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
FOLKEMA, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Westergoo, grietenij Menaldumadeel, arrondissement Leeuwarden, kanton Berlikum, waarvan men niet meer weet op te geven bij welk dorp zij gestaan heeft.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851