Follinga State te Augsbuurt

Ligging Deze State stond in Augsbuurt, gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland.
Andere benaming Tollinga
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
FOLLINGA of Tollinga, voormalige state, thans eene hofstede, provincie Friesland, kwartier Oostergoo, grietenij Kollumerland-en-Nieuw-Kruisland, arrondissement Leeuwarden, kanton Dockum, 1/4 uur ten zuidwesten van Augsbuur of Lutkewoude.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851