Foltastins te Minnertsga

Ligging De Foltastins stond te Minnertsga, gemeente Waadhoeke.
Ontstaan Deze stins zou er al in de 13e eeuw geweest kunnen zijn, ervan uitgaande dat de familie Folta al in die tijd over een stenen huis beschikte.
Geschiedenis Door Sibrandus Leo wordt de familie Folprechia, Folperda, Folpta of Folta tot de adel gerekend. Als van 1240 - 1259 Ethelger Jelgera abt van Mariengaarde is, komen we een Onseb uit Westergo als prior tegen. Hij stamt uit de edele "Folprechia-mannen". Ze staan bekend al dapper en fier, wat de "Sikengga-mannen" ondervonden hadden. De adellijke familie Folperda is afkomstig uit Firdgum in Westergo.

Interessant is dat Folta in 1511 inderdaad Folpta heette.
In later eeuwen komen we de familie Folta niet meer tegen in Minnertsga. In 1511 behoort Folta aan Offke Attes Haytsma. Hij wordt opgevolgd door zijn dochter Ath Fernia. In 1595 verkoopt zij samen met haar zoon Oene Jouckes Oenema de Groot Folta State aan het Sint Anthonygasthuis te Leeuwarden. Gedurende 13 jaar mogen de verkopers nog gebruik maken ("bruikma") van het goed. De volgende generaties blijven pachters op Folta.
De familie Folta is een fraai voorbeeld van een afstammingslijn van hoofdelingen naar eigenerfde boeren.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!