Foswerder Munnikhuis met De Borch

Ligging Deze stins moet dicht bij de kerk van Ferwert, gemeente Noardeast-Fryslân, hebben gestaan.

Kaartje met ligging Cammingha State

Ontstaan Het is onbekend wanneer deze stins gebouwd is.
Geschiedenis In Ferwerd woonde in 1289 een edelman, Sibrand Heslinga, die waarschijnlijk wel als de belangrijkste dorpshoofdeling te typeren is. Hij was leenman van de bisschop van Utrecht, van wie hij, evenals eerder zijn voorouders en zijn broers, bisschoppelijk tafelgoed in leen had. Hij pretendeerde dat tot deze leengoederen tevens het patronaatsrecht van de kerk van Ferwerd behoorde. Het nabije benedictijner klooster Foswerd protesteerde met succes tegen deze aanspraken: Foswerd verwierf de rechten op de kerk en onroerend goed vlakbij de kerk.
De Foswerder kloosteruithof, Munnikhuis genaamd, naast de Ferwerder kerk lijkt daarom het goed van de Heslinga's geweest te zijn. De Cammingha's van Blija voerden in het begin van de 12de eeuw een vete met de "Heslinga-mannen". Omdat het Monnikhuis grenst aan het Ferwerder Cammingha-goed, is het goed mogelijk dat ook deze oudere Heslinga's hier al woonden. Interessant is tenslotte dat een perceel naast het huis binnen de gracht al in 1543 de Borch (tegenwoordig de Berg) wordt genoemd.
Bewoners fam. Heslinga
1289 Sibrand Heslinga
Klooster Foswerd
Huidige doeleinden Van de stins is niet terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009