Frankena State te Elsloo

Ligging Deze State stond in Elsloo, gemeente Ooststellingwerf.
Andere benaming
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
FRANKENA, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Zevenwouden, grietenij Stellingwerf-Oosteinde, arrondissement Heerenveen, kanton Oldeberkoop, in het dorp  Elsloo; thans twee landhoeven uitmakende, welke met de daartoe behoorende gronden, eene oppervlakte beslaan van 150 bunders 18 vierkante roeden 70 vierkante ellen, en waarvan de eene thans in eigendom bezeten wordt door den Heer Mr. U.H. Wielinga Huber, woonachtig te Cornjum, de andere door R.P. Hof, te Oosterwolde.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851