Frittema State te Dongjum

Ligging Deze State stond in Dongjum, gemeente Franekeradeel.
Andere benaming Fritemahof
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis FRITTEMA of Fritemahof, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Westergoo, grietenij Franekeradeel, arrondissement Leeuwarden, kanton Harlingen, 10 minuten ten noordwesten van Dongjum, waartoe zij behoorde.
Ter plaatse waar zij gestaan heeft zietmen thans eene boerenhuizing.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851