Frittema State te Midlum

Ligging Deze State stond in Midlum, gemeente Franekeradeel.
Andere benaming Frytama
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
FRITTEMA of Frytama, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Westergoo, grietenij Franekeradeel, arrondissement Leeuwarden, kanton Harlingen, 5 minuten ten zuiden van Midlum, waartoe zij behoorde.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851