Gerrolluma State te Finkum

Ligging Deze State stond in Finkum, gemeente Leeuwarden.
Andere benaming Gerroluma
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
GERROLLUMA of Gerroluma, state, provincie Friesland, kwartier Oostergoo, grietenij Leeuwarderdeel, arrondissement en kanton Leeuwarden, ten zuidwesten van Finkum, waartoe zij behoort.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851