Gerrolsma State te Anjum

Ligging Deze State stond in Anjum, gemeente Noardeast-Fryslân.
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
GERROLSMA, state, provincie Friesland, kwartier Oostergoo, grietenij Oost-Dongeradeel, arrondissement Leeuwarden, kanton Dockum, 1/2 uur ten noorden van Anjum, waartoe zij behoort.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851