Geyns State te Wommels

Ligging Deze State stond in Wommels, gemeente Súdwest-Fryslân.
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
GEYNS, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Westergoo, grietenij Hennaarderadeel, arrondissement Sneek, kanton Bolsward, bij Wommels, waartoe zij behoorde. Men weet thans de juiste plaats niet meer aan te wijzen, waar zij gestaan heeft.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851