Gietensstins bij Kubaard

Ligging Deze stins stond bij Kubaard, gemeente Súdwest-Fryslân.
Ontstaan Het is niet bekend wanneer deze stins is ontstaan.
Geschiedenis Gietens is een buurtschap dat we al in 1511 tegen komen en in dat jaar uit drie saten bestond. Eén van deze boerderijen was in eigendom van de weduwe van Tyets Hero Hottinga en werd door haar verpacht. Schelte Roorda, de schoonzoon van voornoemde weduwe, maakte in 1529 aanspraak op het zwaanrecht bij deze sate.
Van deze drie goederen waren er twee eigengeëerfd goed, terwijl op de middelste een wier lag omgeven door een gracht. Deze wier komen we misschien tegen op de kaart van Eekhoff uit ca 1850, maar dit moet nader onderzocht worden.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!