Glins State te Hempens

Ligging Deze State stond in Glins, gemeente Leeuwarden.
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
GLINS, state, provincie Friesland, kwartier Oostergoo, grietenij Leeuwarderadeel, arrondissement, kanton en 1 uur ten zuidoosten van Leeuwarden, 15 minuten ten noordoosten van Hempens. Deze state beslaat, met de daartoe behoorende gronden, eene oppervlakte van 3 bunders 93 vierkante roeden 60 vierkante ellen, en wordt thans in eigendom bezeten en bewoond door den heer S. IJselstein.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851