Grafelijk Slot in Oosterzee

Ligging Dit kasteel stond in Oosterzee, gemeente Lemsterland.
Ontstaan Het (blok)huis werd in of kort na 1197 gebouwd.
Geschiedenis Tussen Dirk VII, graaf van Holland en zijn broer Willem ontstond onenigheid, waarna Willem (van Holland) in 1197 naar Friesland ging en daar bij Oosterzee een slot liet bouwen. Hij noemde zich graaf van Oostfriesland ter onderscheiding van Westfriesland. Hij bleef in Friesland wonen tot zijn broer in 1203 overleed en hij zijn grafelijke rechten in Holland opeiste en graaf Willem I van Holland werd. Dat de Friezen hem als hun heer erkenden, kwam waarschijnlijk omdat zij in vijandschap leefden met Hendrik Kraan, graaf van de Kuinder en Willem wist deze vijand te verslaan. Bovendien wist hij ook de bisschop van Utrecht gevangen te nemen.
In de 6 jaar dat Willem van Holland in Friesland verbleef, woonde hij afwisselend in Oosterzee en Stavoren, waar hij een stenen huis met hofstede bezat.

Het slot in Oosterzee is waarschijnlijk een houten blokhuis geweest, zodat er geen resten van over zijn gebleven.
Oosterzee was vroeger het belangrijkste dorp van de Lemstervijfgo, de oude naam voor Lemsterland.
Bewoners 1197 - 1203 Willem (I) van Holland
Huidige doeleinden Van het grafelijk slot is spoor noch afbeelding bewaard gebleven, waardoor we er ons geen voorstelling van kunnen maken.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Stinsen en States, adellijk wonen in Friesland, 1992