Gratastins bij Franeker

Ligging Deze Gratastins stond te Doyum onder Franeker.
Ontstaan De oudste vermelding dateert van 1433.
Geschiedenis In 1433 wordt er in de archieven gesproken van een 'grata were'. In de buurt van deze wier lagen twee andere Staten, met de namen Hildarda State en Fertza State.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!