Gratinga State te Midlum

Ligging Deze State stond in Midlum, gemeente Franekeradeel.
Andere benaming
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
GRATINGA, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Westergoo, grietenij Franekeradeel, arrondissement en 4 1/2 uur ten zuidwesten van Leeuwarden, kanton en 1/2 uur ten zuidoosten van Harlingen, 10 minuten ten noorden van Hitsum, waartoe het behoorde.
Er is thans niets meer van te zien of te onderkennen. Doch Mr. Jacob Hanekuik te Harlingen heeft, ten oosten van Midlum, eene zathe, Gratinga-state geheeten.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851