Groot-Mollema State te Lutkewierum

Ligging Deze state of stins stond bij Lutkewierum, gemeente Súdwest-Fryslân.
Ontstaan Deze stins of state wordt in 1511 genoemd.
Andere benaming Palsma
Geschiedenis De Groot-Mollema State behoorde samen met de Doniastins, die later ook Klein-Mollema State genoemd wordt tot de famile Mollema, een eigenerfden familie.
Als stamvader van de familie wordt Sirck Mollema beschouwd. Die in 1491 waarschijnlijk met een dochter van Agge Donia trouwde.
De State komen we onder de naam Palsma in 1718 tegen in de atlas van Halma, terwijl in 1724 door Jacobus Stellingwerf een tekening van de State werd gemaakt. Op deze afbeelding zien we een 16e eeuwse zaalstins. Het gebouw staat op een omgracht terrein en bestaat uit twee naast elkaar staande huizen en nog enkele aanbouwen. Het huis i voorzien van trapgevels.
Bij Mollema Staten behoorde ook vis- en zwaanrechten.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!