Groot Beyum State te Arum

Ligging Deze stond stond bij Arum, gemeente Súdwes-Fryslân.
Ontstaan Deze stins ontstond omstreeks 1468.
Andere benaming Oud Beyum
Geschiedenis Ik ben op zoek naar meer informatie over deze stins.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!