Groot Hegensstins te Edens

Ligging Deze stins stond in het buurtschap Hegens bij Edens, gemeente Súdwest-Fryslân.
Ontstaan Deze stins wordt voor het eerst in 1458 genoemd.
Geschiedenis In het boek van Worp van Thabor vinden we de inleiding tot de Donia-oorlog vanaf 1458. Hij noemt dan Benedictus Doenya, die op "'t huis toe Heegens in 't dorp toe Edens" woonde. In deze oorlog vocht Benedictus samen met zijn broers tegen de Schieringers.
Vermeldingswaardig is verder, dat een deel van het buurtschap onder Spannum valt. Dit deel was kloostergoed van Lidlum en volgens overlevering zou hier vroeger een terp zijn geweest, die van koning Radboud was, toen hij vocht tegen koning Karel.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!