Groot Idema State te Driezum

Ligging Deze State stond bij Driezum, gemeente Dantumadiel.
Ontstaan Deze State wordt in 1511 genoemd. Over een stins wordt niet gesproken.
Andere benaming Groot Ydama, Aen de Dyck
Geschiedenis In 1511 is Groot Idema in bezit van Douwe Ydama. Het lag naast Canter State.
Deze familie was afkomstig uit Westergeest. Aan de hand van de rol die ze daar speelden, kunnen ze als kleine hoofdelingen worden beschouwd.
Bewoners 1511 Douwe Ydama
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!