Groot-Lankum State te Franeker

Ligging Deze State stond in Franeker, gemeente Franeker.
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
LANKUM (GROOT-), state, provincie Friesland, kwartier Westergoo, arrondissement en 3 1/2 uur ten westen van Leeuwarden, kanton en 1 1/4 uur ten oosten van  Harlingen, gemeente en 15 minuten ten westen van Franeker. Deze state, welke eene oppervlakte beslaat van 6 bunders 99 vierkante roeden 2 vierkante ellen, wordt thans in eigendom bezeten door Mevrouw de wed. Pieter Rodenhuis, woonachtig te Harlingen.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851