Groot Monnikhuis te Holwerd

Ligging Deze State stond in Holwerd, gemeente Noardeast-Fryslân.
Andere benaming Groot-Muntjehuis
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
MONNIKHUIS (GROOT-), ook genoemd Groot-Muntjehuis, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Oostergoo, grietenij West-Dongeradeel, arrondissement en 4 uur ten noordoosten van Leeuwarden, kanton en 1/4 uur ten zuidwesten van Holwerd, waartoe zij behoorde.
Ter plaatse, waar zij gestaan heeft, ziet men thans eene boerderij. De daartoe behoord hebbende gronden, beslaande eene oppervlakte van 46 bunders 33 vierkante roeden, worden thans in eigendom bezeten door de wed. S.P. de Groot cum suis, woonachtig te Holwerd.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851