Groot-Oedsma State te GoŽnga

Ligging Deze State stong Bij GoŽnga, gemeente Sķdwes-Frysl‚n.
Ontstaan De oudste vermelding dateert van 1511.
Andere benaming Oedsma sate (1511), Oedsma huys (1511), Oetzmae (1543)
Geschiedenis Volgens overlevering hebben we hier te maken met een voormalig adelshuis.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!