Groot Tania State te Blije

Ligging Deze State stond in Blije, gemeente Noardeast-Fryslân.
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
TANIA (GROOT-), voormalige state, provincie Friesland, kwartier Oostergoo, grietenij Ferwerderadeel, arrondissement en 4 uur ten noordnoordoosten van Leeuwarden, kanton en 1/2 uur ten zuidwesten van Holwerd, 20 minuten ten noordoosten van Blija, waartoe zij behoorde.
Ter plaatse, waar zij gestaan heeft, ziet men thans eene boerenhuizing, beslaande eene oppervlakte van 67 vierkante roeden 30 vierkante ellen, in eigendom bezeten door den Heer Onno Reinst van Andringa de Kempenaar, nomine uxoris, woonachtig te Leeuwarden.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851