Groot-Walkema State te Oosterwierum

Ligging Deze State stond in Oosterwierum, gemeente Littenseradeel.
Andere benaming
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa noemt deze State bij de beschijving van Hylaard:
Onder dit dorp lagen vijftien stemmende plaatsen, en daaronder waren weleer eenige adellijke staten, als Gerbranda (= Gerbada?),  Groot-Walkama, Vogelzang enz., doch thans zijn het slechts gewone boerderijen.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851