Grouwestins bij Idsega

Ligging Deze stins stond bij Idsega, gemeente Súdwest-Fryslân.
Ontstaan Het is niet bekend wanneer deze stins ontstond.
Geschiedenis De abdij van Staveren had bij Idsega een uithof. Deze uithof bevond zich op de Bratten en op het terrein daarvan stond de Grouwestins.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!