Grotestins bij Bergum

Ligging De Stins stond bij Bergum, gemeente Tytsjerksteradiel.

Tekening van de Stins door D. van der Meer uit 1837

Andere benaming Groustins
Ontstaan De stins zou in 1398 gebouwd zijn.
Geschiedenis In de Friese Volksalmanak uit 1837 vinden we van de hand van D. van der Meer een beschrijving van de Stins te Gaastmaburen bij Bergum. Volgens hem zou de stins in 1398 gebouwd zijn. Hij baseerde dit op een jaartal steen die ingemetseld was in de gevel. Hoewel we uit de beschrijving een goede indruk krijgen van de stins, bleek het toch niet mogelijk er een reconstructie-tekening van te maken.
Bewoners
Huidige doeleinden Van de Stins is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Langs stinsen, states en andere voorname huizen in Friesland, 1979
Afb. 1: Langs stinsen, states en andere voorname huizen in Friesland, 1979