Grovestins te Heerenveen

Ligging Deze State stond in Heerenveen, gemeente Heerenveen.
Andere benaming Groustins, Grouwstins
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis GROVESTINS, Groustins of Grouwstins, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Zevenwouden, grietenij Schoterland, arrondissement, kanton en in het vlek Heerenveen. Deze state, die voorheen ook eenen toren had, welke echter in het midden der vorige eeuw niet meet bestond, en met de daartoe behoorende gronden eene oppervlakte beslaat van 1 bunders 37 vierkante roeden c. ell., dient thans tot grietenijhuis van Schoterland.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851