Haersmastate

Ligging Deze state ligt in Drachten, gemeente Smallingerland.

Foto van het huis op 5 september 2004

Andere benaming Veldzigt
Ontstaan Het huis werd in 1843 gebouwd.
Geschiedenis In 1843 werd voor den heer M. Manger Cats dit huis gebouwd, Veldzigt genaamd, naar ontwerp van de architect T. Romein. (Ontwerper van vele waterstaatskerken en het gerechtsgebouwen de beurs te Leeuwarden).
Het bestek is bewaard gebleven in het Fries museum. Het pand is in klassicistische stijl opgetrokken, een stijl wat als een nabloei van de empire-stijl kan worden beschouwd.
C, Boschma: 'De huizen, die Romein bouwde zijn vrijwel alle op rechthoekige of bijna vierkante grondslag en vertonen dezelfde kenmerken als Franse landhuizen uit deze tijd'. Het huis is gelegen in een tuin. Inwendig is het door vele verbouwingen niet erg interessant meer. Het is eigendom geweest van de gemeente Smallingerland.
Bewoners 1843 M. Manger Cats
1874 - 1881 Andries Pieters Pel
Gemeente Smallingerland
Huidige doeleinden Het huis wordt sinds juli 2003 gehuurd door het bedrijf HBD Bouwgroep bv.
Opengesteld Het huis is niet toegankelijk.
Foto's Nog een foto van het huis op 5 september 2004
Bronnen Tekst: Langs stinsen, states en andere voorname huizen in Friesland, 1979
Foto 1 en 2: Albert Speelman